Terapeuttinen harjoittelu

 

Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan asiakkaan kuntouttamista aktiivisilla ja toiminnallisilla harjoitteilla, jotka perustuvat fysioterapeutin tekemään tutkimukseen ja ongelman määrittämiseen. Harjoittelun tavoitteena on lihasten, nivelten sekä hermoston heikentyneen toiminnan kehittäminen. Harjoittelu voidaan toteuttaa kuntosalityyppisillä laitteilla tai käyttäen erilaisia pienvälineitä kuten palloa, käsipainoja tai kuminauhaa.Terapeuttinen harjoittelu eroaa kuitenkin tavallisesta kuntosaliharjoittelusta sillä, että se on spesifiä asiakkaan vaivoihin kohdentuvaa harjoittelua. Tavoitteena on parantaa ryhtiä, lihastasapainoa ja nivelten hallittua liikkuvuutta.

PhysioPilates harjoitteet soveltuvat hyvin juuri terapeuttiseen harjoitteluun ja näin ollen asiakas hyötyykin hyvin paljon jos hän jatkaa harjoittelua studion PhysioPilates tunneilla joissa jokaisen asiakkaan lähtökohdat on huomioitu yksilöllisesti.

 

,

Lisätietoja