Vauvat ja leikki-ikäiset


Lasten fysioterapiassa arvioidaan ja tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa vauvojen ja leikki-ikäisten lasten motorista kehitystä. Erityisesti vauvan hitaalla motorisella kehityksellä on havaittu olevan yhteys kouluiässä ilmeneviin oppimisvaikeuksiin.  Lasten - ja kouluikäisten terapian suunnittelussa huomioidaan aina koko perhe, lapsen kasvu- ja toimintaympäristö. Terapian tavoitteet laaditaan aina yhdessä lapsen, perheen ja mahdollisesti lähettävän tahon kanssa. Fysioterapeutin vastaanotolle voi tulla aina myös ilman lääkärinlähetettä. Vauvojen ja kouluikäisten lasten kehitystä arvioidaan meillä ns. motoriikkaneuvolassa.

 

Kouluikäiset

Kouluikäisten lasten fysioterapiassa tutkitaan usein jo varhain alkaneita tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia, kuten niska ja selkä kipuja, alaraajojen ongelmia. Fysioterapiassa arvioidaan kehittyvän lapsen ryhtiä ja kehonhallintaa sekä ohjataan omatoimisia harjoitteita kotiin sekä tarvittaessa sopivan liikunnan pariin.

 

Nuoret

Nuorten fysioterapiassa painottuu erityisesti juuri tuki- ja liikuntaelinongelmat. Nuorten fysioterapiassa tulee usein mukaan myös erityisesti urheilevan nuoren lihashuoltotoimien aloittaminen sekä liikkuvuus ja elastisuus harjoittelun tukeminen. Murrosikäisen kasvupyrähdys saattaa vaikuttaa myös kehonhalinnan heikkenemiseen ja altistaa näin entisestään monille urheiluvammoille. Kehonhalinnan harjoittelu sekä motivoiminen omatoimiseen huoltavaan harjoitteluun onkin nuorten fysioterapian tärkeimpiä asioita.

 

Lisätietoja