Motoriikkaneuvola

Milloinkaan muulloin elämämme aikana emme opi yhtä paljon kuin ensimmäisenä ikävuotenamme. Siinä milloin ja missä tahdissa lapset oppivat erilaisia taitoja on suurta hajontaa, mutta motorinen kehitys etenee kuitenkin suurelta osin samassa järjestyksessä.

Fysio Moven Motoriikkaneuvola on tarkoitettu erityisesti 0-2 vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen silloin, kun he epäilevät lapsen motoriikassa ja liikkumistaitojen kehityksessä olevan jotakin erityistä huomioitavaa tai vaan haluavat tietää minkälaisia valmiuksia lapselta missäkin ikävaiheessa voidaan odottaa olevan. Motoriikkaneuvolaan voi hakeutua lapsen kanssa myös ilman lääkärin- tai neuvolaterveydenhoitajan lähetettä. Tarvittaessa lähetteen voi kuitenkin lääkäriltä pyytää ja näin on mahdollisuus saada normaali Kelan korvaus myös Motoriikkaneuvolakäynnistä.

Motoriikkaneuvolassa fysioterapeutti arvioi lapsen sensomotorisia taitoja- ja valmiuksia ja keskustelee vanhempien omista huomioista lapsen suhteen. Tämän perusteella fysioterapeutti ohjaa ja antaa vinkkejä miten lapsen sensomotoristakehitystä voisi kotona tukea mm. kantamisasennoilla, ohjaavilla leikeillä ym. Käytätännön työ on osoittanut, että monesti lievällä motorisen kehityksen viivästymisellä, liikemallien poikkeavuudella ja vartalon epäsymmetrialla on ollut yhteys yksipuolisiin tapoihin käsitellä lasta tai liian varhaisesssa vaiheessa aloitetuilla erilaisten "välineiden" käyttöllä (hyppykiikut, kävelytuolit, bumbo istuimet tms). Pelkällä vanhempien ohjauksella on lapsen motoriikkaa päästy tukemaan, eikä näin ollen pitkiä fysioterapiajaksoja tarvita lainkaan.

 

                            

Sylissä pukeminen harjoittaa vartalonhallintaa.                       Kääntymisen ohjausta                                       

 

 

 

 

Lisätietoja