Fysioterapia on terapiaa, jonka keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa asiakkaan toimintakykyä ja liikkumista.

Fysioterapian ja kuntoutuksen perustana on kattava fysioterapeuttinen tutkimus. Tutkimuksen perusteella voidaan määritellä ongelma ja/tai sen aiheuttaja. Yhdessä asiakkaan kanssa suunnitellaan hänen tilanteeseensa sopiva hoitojakso jahoitomuodot.

Fysioterapiassa arvioidaan kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan fysioterapiasuunnitelma, jota myös seurataan. Fysioterapeutti arvioi myös apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä.

Fysioterapiassa käytettäviä menetelmiä on ohjaus ja neuvonta, manuaallinen terapia sekäterapeuttinen harjoittelu. Akuuteissa tilanteissa myös tukiteippauksilla, sekä erityisesti Kinesioteippauksella voidaan rauhoittaa kipuilevaa aluetta. Fysioterapian tavoitteena on aina myös aktivoida ja ohjata kuntoutujaa ottamaan vastuuta omasta terveydestään.

 

 ,                

Huom!

Voit tulla fysioterapiaan myös ilman lääkärin tutkimus- ja hoitomääräystä. Kela korvaa osan kustannuksista, kun tulet fysioterapiaan lääkärin lähettämänä. Lähete on voimassa vuoden ajan päivämäärästä, jolloin lähete on allekirjoitettu.

 

 

 

 

Lisätietoja